top of page

עינות ירדן

עיצוב חדר מורים

העבודה התבצעה מול מנהל בית הספר יגאל בן ציון, אב הבית דויד לנקרי, איקה/

בעלי מקצוע:  נגרות - שי הרץ נגר אמן  |  עזרה בכל דבר - אב הבית דויד לנקרי  |  דפוס והתקנת טפט: ניר / אורי פישר   |  הקמה: חמודי פייסל, גל גור

bottom of page