top of page

ב׳׳ס תפן

נכנסים ויוצאים לרחבה - עיצוב מרחב משותף לשכבות ג׳-ו׳

העבודה התנהלה מול מנהלת היסודי גלי רז, המנהלת האדמניסטריטיבית לימור שם טוב, ענבר אליהו.

בעלי מקצוע: מיכל תירושי אדריכלית  |  שי הרץ נגר אמן  |  איברהים חשמלאי  |  יריב נופך צביעה  |  התקנה: גל גור, שמעון אלימלך אב הבית

ספקים: גל-גן, רולבורד, חוליות, מדפי לה גרדיה, אילן מעבר לפינה, דפוס גרפיטי

bottom of page